Metsähovin radiotutkimusasema siirsi radiosignaalia Internetissä ennätysvauhtia

30.06.2008

Metsähovin radiotutkimusaseman tutkijat tekivät tiedonsiirtodemonstraation, jossa saavutettiin kahdeksan gigabitin per sekunti (Gbps) maailmanennätysnopeus siirrettäessä radiosignaalia Internetin yli.

Metsähovin radiotutkimusaseman tutkijat tekivät tiedonsiirtodemonstraation, jossa saavutettiin kahdeksan gigabitin per sekunti (Gbps) maailmanennätysnopeus siirrettäessä radiosignaalia Internetin yli. Demonstraatio toteutettiin seitsemännessä eVLBI-workshopissa Shanghaissa, Kiinassa. eVLBI on eräs muoto pitkäkantainterferometriasta (VLBI), jossa radiotähtitieteen keräämiä suuria tietomääriä siirretään reaaliaikaisesti asemilta laskentakeskuksiin.

Demonstraatiossa siirrettiin tietoja etäohjattuna Metsähovista Onsalaan, Ruotsiin. Ensimmäisessä kokeessa saavutettiin antennisignaalin siirto 6.4 Gbps:n siirtonopeudella ja toisessa päästiin yli 8 Gbps:iin. Tämä aiheutti Suomen ja Ruotsin välisen 10 Gbps-linkin 90 % kuormittumisen. Suuresta kuormittumisesta huolimatta siirron aikana ei havaittu yhtään tiedonsiirtovirhettä.

VLBI-instrumentin herkkyyttä voidaan kasvattaa joko rakentamalla suurempia radioteleskooppeja tai yksinkertaisesti nopeuttamalla tiedonsiirtoa. Kun nykyinen 512 Mbps maksiminopeus 16-kertaistetaan demonstraation 8 Gbps nopeuteen, instrumentin herkkyys kasvaa nelinkertaiseksi. Tämä mahdollistaa esim. entistä tarkemman ja syvemmän katseen avaruuteen. Uudet eVLBI:n vaatimat nopeat ja tehokkaat siirtomenetelmät on kehitetty Metsähovissa. Nämä siirtonopeudet ylittävät moninkertaisesti tavanomaiset, yksityisessä ja akateemisessa käytössä saavutettavat huippunopeudet.

Kehitetyillä siirtomenetelmillä on myös kuluttajalle merkittäviä vaikutuksia. Nykyinen elokuvansiirto (VOD) sekä yleistyvä verkkopohjainen televisio (IPTV) käyttävät yhä perinteisiä hitaita siirtomenetelmiä. Koska ne eivät osaa hyödyntää asiakkaan internet-yhteyden täyttä kapasiteettia, niiden hitaus alentaa IPTV:n kiinnostavuutta. Uusilla menetelmillä siirto voi nopeutua monikertaisesti. Koko televisioverkko on myös mahdollista korvata näiden menetelmien avulla.

TKK ja Funet ovat olleet edelläkävijöitä nopeiden internet-yhteyksien käyttöönotossa, sillä Metsähovin radiotutkimusasema sai ensimmäisenä radioteleskooppina maailmassa 10 Gbps internet-yhteyden TKK:n hankerahoituksen turvin vuonna 2006. Radioteleskooppien välinen tiedonsiirtokoe tuli mahdolliseksi kesällä 2008, kun Onsalan 10 Gbps OptoSUNET-yhteys valmistui.

Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n Funet-tietoverkkopalvelun, Ruotsin SUNETin ja pohjoismaiden yhteisen NORDUnetin ansiosta oli mahdollista tehdä tällainen verkkojen teoreettista maksiminopeutta sivuava tiedonsiirtokoe.

Linkistä näkyy demonstraation vaikutus SUNETin verkossa, jonka aikana kahdeksankertaistettiin Suomen ja Ruotsin välisen akateeminen liikenne. Kuvaajan alareunassa näkyy SUNET-verkon normaali ulkomaanliikenteen taso testipäivinä.
http://stats.sunet.se/stat-q/plot-all/sunet-nordunet3,2008-06--17,raw,traffic-kbit

Lisätietoja:
Jouko Ritakari, TKK/Metsähovin radiotutkimusasema
jouko.ritakari [at] tkk [dot] fi
puh. (09) 256 4425

Juha Oinonen, CSC/Funet-runkoverkko
juha.oinonen [at] csc [dot] fi
puh. (09) 457 3208

http://www.metsahovi.fi/
http://www.funet.fi/
http://www.nordu.net/

Takaisin