Metsähovin radioastronomit olivat mukana tekemässä maailmanennätystä tiedonkäsittelynopeudessa

12.02.2008

Metsähovin radiotutkimusasema osallistui e-VLBI eli elektroniseen pitkäkantainterferometria kokeeseen japanilaisen National Institute of Information and Communications Technology (NICT) kanssa 17.–18. tammikuuta 2008.

Metsähovin radiotutkimusasema osallistui e-VLBI eli elektroniseen pitkäkantainterferometria kokeeseen japanilaisen National Institute of Information and Communications Technology (NICT) kanssa 17.–18. tammikuuta 2008. Aiemmin päiviä tai viikkoja kestänyt tietojen prosessointi suoriutui e-VLBI -tekniikan ansiosta jopa alle 30 minuutin sisällä tiedonsiirron aloitushetkestä. Näin ollen saavutettu mannertenvälinen tiedonsiirtonopeus oli parhaimmillaan 256 megabittiä/sekunti. Tämä on maailmanennätysnopeus UT1-mittauksissa.

VLBI:ssä radioteleskoopit eri puolilla maapalloa mittaavat samaa kaukaista kohdetta avaruudessa yhtä aikaa. Kun teleskooppien mittaukset yhdistetään, saadaan luotua erittäin tarkka kuva mitatusta kohteesta. Geodeettisen VLBI:n avulla saadaan laskettua esimerkiksi maapallon pyörimisen vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Metsähovin radioteleskoopin signaalia digitoitiin ja siirrettiin reaaliaikaisesti niin sanotun dU1-parametrin selvittämiseksi. Maapallon pyörimisnopeuden avulla määritetyn ajan, UT1:n, ja UTC-ajan välinen erotus dUT1 on yksi niin kutsutuista EOP-parametreista (Earth Orientation Parameters), joiden avulla kuvataan maapallon pyörimisen vaihteluita. Globaaleilla VLBI-mittauksilla saadaan tuorein arvio dUT1:stä.

Tiedonsiirtoteknologiasta kokeessa vastasi Metsähovin radiotutkimusasema. NICT:in vastuulla oli prosessointiteknologia, jonka avulla data saatiin nopeasti käsiteltyä. Koe oli yksi monista kansainvälisistä e-VLBI -hankkeista, joissa Metsähovin radiotutkimusasema on mukana, tärkeimpänä EU/FP6/EXPReS-tutkimusohjelma. EXPReS-projektissa pyritään siirtämään useita gigabittejä/sekunti. Kokeessa käytetyn 10 Gbps Internet-yhteyden on toimittanut CSC/Funet TKK:n hankerahoituksen turvin. e-VLBI koe oli osa vuosittain järjestettävää Japan Gigabit Network 2 symposiumia (JGN2).

Lisätietoja:
Ari Mujunen, ari.mujunen [at] tkk [dot] fi, puh. (09) 256 4831

Takaisin